Nogometni klub

 

TEZNO

domov | Razno | Pravilniki  Hišni red »

Pravilnik oz. kodeks obnašanja

 

 različica za tisk

 

 

NK TEZNO

 

 

PRAVILA OBNAŠANJA V NK TEZNO

 

 

 

TRENING:

 1. Treningi potekajo v vsakem vremenu!
  (O morebitni odpovedi vas obvesti trener oz. tehnični vodja ekipe ali predstavnik staršev)!

 2.  Staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen!

 3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena!

 4. Treningi trajajo okvirno 90 minut.

 5. Na vsakem treningu so obvezni ščitniki in žoga

 6. Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče igralci prinašajo le v bidonih!

 7. Igralci naj se primerno oblečejo za trening (sprememba vremena).

 8. Igralci naj pridejo na trening normalno oblečeni in se na to v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.

 9. Igralci naj bodo vsaj 15 minut pred pričetkom treninga že pripravljeni za vadbo.

 10. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari.

 11. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci (enako velja za tekme), razen v izjemnih primerih.

 12. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v klubskih prostorih!

 13. Treningi so OBVEZNI, zato naj bo prisotnost največja, saj bo le tako proces treningov učinkovit. Vsako odsotnost je potrebno VNAPREJ javiti in obrazložiti!

 14. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soigralcev, trenerjev in ostalih članov kluba, fizično obračunavanje, ponujanje in prinašanje alkoholnih pijač, opiatov in narkotikov

 15. V slačilnici morata biti red in disciplina, potrebno osebna oblačila je potrebno zložiti, slačilnica pa se ne sme zapustiti brez dovoljenja trenerja, prav tako pa starši nimajo dovoljenega vstopa v slačilnico

 16. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo

 17. V kolikor se pravila obnašanja ne bodo upoštevala ima trener vso pravico o tem obvestiti upravni odbor, ki izreče ukrepe

 18. Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem izven klubskem športnem udejstvovanju (šolska tekmovanja, ulični turnirji, nogometni kampi…) ter dobiti njegovo dovoljenje. V nasprotnem primeru so lahko kaznovani s strani kluba – upravni odbor.

 19. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti …

 

TEKME:

 

 1. Če se igralec, ki je bil planiran za tekmo, iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti, mora obvestiti trenerja najkasneje zgodaj zjutraj na dan tekme (po možnosti že dan prej).

 2. Na vse gostujoče tekme, ki so oddaljene nad 30 km je organiziran avtobusni prevoz, za vse ostale tekme pa starši sami zagotovijo prevoz. Vsi skupaj gremo in se skupaj tudi vrnemo. Zbirno mesto je vedno parkirišče na NK TEZNO razen, če ni drugače dogovorjeno.

 3. Na vseh tekmah morajo igralci uporabljati uradno klubsko opremo.

 4. Na tekmah je dovoljeno navijanje, ne pa tudi DAJANJE NAVODIL igralcem. V nasprotnem primeru sledijo sankcije za starše in tudi za igralce.

 5. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre določa izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba. 

 

V ospredju je RAZVOJ, VZGOJA in splošni NAPREDEK otrok ter IGER, ne pa REZULTAT.

 

 

 

 

 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV KATERIH OTROCI SO IGRALCI

NK TEZNO O ŠPORTNEM NAVIJANJU IN OBNAŠANJU (Izjava)

 

  

1.

Na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal/a se bom dostojno vedel/la in športno vzpodbujal/a za trud, znanje in uspeh tako svojega otroka, kot celotno ekipo. Prav tako ne bom žaljiv/a do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, funkcionarjev in spremljevalcev na tribuni ter sodnikov.

 

2.

Pri navijanju bom spoštoval/a način Fair playa ter se po njih ravnal/a. V tej zvezi bom spoštoval/a in upošteval/a navodila trenerjev, tehničnega vodje in ostalih odgovornih pri klubu, glede načina športnega obnašanja in navijanja ob igrišču.

 

3.

Zavedam se, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam NK TEZNO in slovenski šport ob igrišču kot izven njega.

 

4.

V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno govoril/a o delu in odnosu trenerja, ter članov vodstva kluba, če tega problema ne bom rešil/a na za to ustreznih pogovorih in sestankih v klubu.

 

5.

Bom volontersko sodeloval/a pri organizaciji klubskih aktivnosti in tekem, v kolikor mi bo to dopuščal čas.

 

6.

Bom pozoren/a na otrokove skrbi za njegovo klubsko opremo in lastnino, pri čemer mu bom po potrebi pomagal/a. V primeru izgube poškodovanja ali celo njegovega uničenja se zavedam moralne in denarne odgovornosti za nastalo škodo.

 

7.

Bom s svojim zgledom pozitivno vplival/a na otroka, soigralce in na klubske delavce ter volontersko sodeloval/a pri promociji nogometnega kluba.

 

8.

Bom ob spodbujanju otroka za nogomet ohranjal /a ravnotežje med njegovimi šolskimi in športnimi obveznostmi. Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/a organiziranih izobraževanj s športno tematiko namenjenih staršem in skrbnikom.

 

9.

V primeru nekorektnega navijanja, žaljenja otrok, staršev in ostalih prisotnih na tekmi ali treningu, se lahko tistemu, ki to počne prepove vstop na tekme NK TEZNO.

 

 

 

 

 

Pravilnik oz. kodeks obnašanja velja po sklepu UO NK Tezno od 15.02.2010.

sponzorji

© NK Tezno, 2009  |  izdelava strani: lahkotnost.si, napredne spletne rešitve »

urejanje strani